Tổng Quan Dự Án

– Công trình yêu cầu kỹ thuật cao tại khâu thi công mái.

– Cao độ của mái phải đạt độ chính xác cao theo từng thông số kỹ thuật. Hệ số mái con phải được kiểm định trước rồi mới thi công tiếp mái lớn.

– Công tác đổ bê tông phải chuẩn thì sau khi lợp ngói mới đảm bảo được chất lượng và đạt độ thẩm mỹ cao.