Tổng Quan Dự Án

– Khu đất đang thi công, nhà bên cạnh cũng thi công song song nên khó khăn cho xử lý công việc

– Các vấn đề liên quan đến đô thị, khu phố cần phối hợp với chủ nhà để giải quyết

– Công tác xử lý móng nền phải chuyên nghiệp để không gây ảnh hưởng nhà xung quanh

– Phải lập mối quan hệ tốt với các chủ nhà xung quanh và chủ thầu kế cận