Tổng Quan Dự Án

– Chịu sự kiểm định sát sao từ giám sát của hiệp hội

– Thời gian đổ bê tông linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đường sá ở Sài gòn, thường phải chịu áp lực làm việc thông tối

– Thường xuyên kiểm soát khối lượng công việc của nhân công để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình