Tổng Quan Dự Án

– Hai bên chưa có nhà cao tầng, gây khó khăn cho việc bắt dàn thi công tô trát bên ngoài, sao cho đảm bảo độ nhẵn, thẩm mỹ của công trình

– Mái ngói thi công theo đúng dộ dốc gia chủ yêu cầu, đòi hỏi khâu kiểm định kỹ thuật phải chặt chẽ